رزق معنوی

رزق معنوی

رزق معنوی را مکانی برای به اشتراک گذاشتن هدایای پیدا و پنهان رب متعال در نظر گرفتیم.
میخواهیم هدایا و ارزاق معنوی را به اشتراک بگذاریم
میخواهیم دسته جمع طلب روزافزون روزی کنیم

بایگانی
پیوندهای روزانه
بسمه تعالی


رزق معنوی را مکانی برای به اشتراک گذاشتن هدایای پیدا و پنهان رب متعال در نظر گرفتیم.


میخواهیم هدایا و ارزاق معنوی را به اشتراک بگذاریم

میخواهیم دسته جمع طلب روزافزون روزی کنیم

میخواهیم سنت خیرات معنوی را ترویج دهیم

میخواهیم دست به دست هم فرهنگی نو جاری کنیم

میخواهیم کلام نورانی امامان خوبمان را به دستان مهربان مردم نازنین هدیه دهیم


میخواهیم،

 از امام زمانمان می خواهیم

 که این کلام را بر قلب و روح و عمل ما جاری و ساری کند


تعجیل در فرج مهدی فاطمه صلوات


پ.ن. اگر دوستی تمایل به همکاری به ما در این مهم دارد در خدمت هستیم.